ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ์โควิด

Files

Dublin Core

Description

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็น ‘ตัวช่วย’ ให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการดูแลจิตใจตัวเอง เพื่อนนำพาชีวิตของตนเองและคนรอบข้าง ให้ก้าวผ่านอุปสรรค บรรเทาความทุกข์ ช่วยเหลือบุคคลที่รัก รวมไปถึงสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง หรือบุคลากรทางการแพทย์ ให้ช่วยกันประคับประคองจิตใจ เพื่อผ่านความทุกข์ยากในสถานการณ์ท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน

Publisher

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Date

Format

Language

Identifier

ISBN (e-Book) : 978-616-443-451-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

พรจิรา ปริวัชรากุล, วรภัทร รัตอาภา, and บรรณาธิการ, “ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ์โควิด,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/581.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 535 (49 views)

X