คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic ดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง

Dublin Core

Description

เด็ก คือ กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพราะ...
(1) เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงน้อย
(2) เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
(3) เด็กไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
ปัญหาพัฒนาการ เช่น พัฒนาการหยุดชะงัก
ปัญหาการเรียน เช่น หนีเรียน การเรียนตก
ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว เก็บตัว

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Date Issued

2020-02-09

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 594 (169 views)