เลือกดูจากรายการ


Book-คู่มือการผลิตสื่อการสอนออทิสติก03.pdf

คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น…

Position: 369 (34 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X