คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การปฐมพยาบาลทางใจสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤตและสูญเสีย : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

Dublin Core

Description

คู่มือปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) แก่ผู้คนหลังประสบเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ โดยเคารพด้านมนุษยธรรม วัฒนธรรมและความสามารถของตัวบุคคล

Source

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102380/9789241548618-tha.pdf?sequence=25

Publisher

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Alternative Title

Psychological first aid: facilitator’s manual for orienting field workers

Table Of Contents

การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแนะนำเบื้องต้น ...3
เคล็ดลับการทำกลุ่ม ...5
การแนะนำเบื้องต้นแบบทีละขั้นตอน ...9
กำหนการสำหรับการให้คำแนะนำเบื้องต้น 4 ชั่วโมง ...10
การต้อนรับและการแนะนำ...11
ส่วนที่ 1: การจำกัดความและขอบเขตการดำเนินงานของการปฐมพยาบาลทางใจ ...11
ส่วนที่ 2: การใช้หลักการดำเนินการปฐมพยาบาลทางใจ ...30
ส่วนที่ 3: บทบาทสมมติของการปฐมพยาบาลทางใจและการสรุป การดูแลจิตใจตัวเองและทีม ...47

Date Created

2013

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 82 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 911 (460 views)