คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผ่นพับ เสริมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

แผ่นพับ เสริมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลเสริมสร้างความสุขในชีวิต 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกบันทึกความสุขและมีสติด้วยตนเอง

Source

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QmT6O8KNSK5T-BDGhCOXPGPt69ec0q00

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1256 (42 views)