8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ

Dublin Core

Description

infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น

ให้เด็กได้ออกกำลังกาย
ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
พูดอย่างสร้างสรรค์ในทางบวก
ให้ลูกเรียนรู้ที่จะแสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสม

Date

Format

2022-03-25

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking