คลิปวิดีโอ Emotion Story เพราะอารมณ์พาไป EP 01-04

Dublin Core

Description

ความเศร้าเป็นสภาวะอารมณ์หดหู่และไม่ชอบทำอะไร ๆ ที่อาจมีผลต่อความคิด พฤติกรรม ความรู้สึก และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2019-10-19

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Has Part

EP01 รับมือกับความเศร้า

EP02 ไม่เอาแต่ใจ


EP03 เติมใส่อารมณ์ขัน


EP04 รักกันอย่างเข้าใจ

Social Bookmarking