Browse Items (57 total)

  • Creator is exactly "สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์"

เมื่อลูกทำผิด ควรลงโทษอย่างไร.pdf
หลายคนเวลาลูกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พ่อแม่ไม่ลงโทษ เพราะอาจเห็นว่ายังเด็กอยู่ หรือบางคนก็ดุด่าลูกรุนแรง
วันนี้เพจสถาบันฯขอนำเสนอ วิธีทำโทษที่ทำให้ลูกคิดได้ด้วยตัวเองและไม่ทำร้ายจิตใจลูก

งานบ้านสร้างวินัยลูกน้อย.pdf
งานบ้านสร้างวินัยลูกน้อย
การสร้างวินัยของลูกเริ่มได้ที่บ้าน
จากการฝึกให้ลูกทำงานบ้านที่เหมาะสมกับวัย
และศักยภาพของลูก
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2