คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนา IQ EQ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Files

Dublin Core

Description

คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนา IQ EQ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Rights

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Identifier

ISBN: 978-974-296-532-7

Date Modified

14-04-2020

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Text

คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนา IQ EQ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Citation

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, “คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนา IQ EQ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/52.
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 114 (494 views)

X