คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: social media

103487012_1549688905215853_3727746322145938074_n.pdf
โลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ยุคดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก ผ่านทางโซเชียล มีเดีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ ของเราไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือบุคลอื่นๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว…

Position: 780 (305 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2