อยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไร ไม่ให้เครียด

Files

Dublin Core

Description

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้คนหลายคนเกิดความวิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะเมื่อต้องหยุดอยู่บ้านร่วมกับลูกออทิสติก ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น การดูแลตัวเองในช่วงนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินโฟกราฟิกนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, “อยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไร ไม่ให้เครียด,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed June 20, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/415.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 369 (35 views)

X