อยู่บ้านปลอดภัย เล่นอะไรกับลูกดี

Files

Dublin Core

Description

เมื่อเด็ก ๆ ออทิสติกต้องอยู่บ้านด้วยกันกับครอบครัวมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ และจะทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมาเพิ่มขึ้น พ่อแม่สามารถใช้การเล่นมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ จะมีอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินโฟกราฟิกนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, “อยู่บ้านปลอดภัย เล่นอะไรกับลูกดี,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed June 20, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/416.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 371 (33 views)

X