คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

Files

Dublin Core

Description

(Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) พิมพ์ครั้งที่ 6

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-849-6

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สมัย ศิริทองถาวร et al., “คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/262.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 264 (200 views)

X