คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

Files

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกสอน
เด็กออทิสติกในเบื้องต้น เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง เข้ามาสู่สังคมภายในบ้าน เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งคู่มือเล่มนี้คณะผู้จัดทำพยายามจัดทำในรูปแบบที่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบและแบบประเมินผลการสอนเด็กที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Citation

เพ็ญแข ลิ่มศิลา ธีรารัตน์ แทนขำ ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ทวีทรัพย์ บัวทวี ณัชนก สุวรรณานนท์ รุ้งตะวัน โต๊ะมี, “คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/234.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 31 (613 views)

X