โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ)

Files

Dublin Core

Description

วันที่ 1 ฝึกสมาธิ
วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน
วันที่ 3 สติในการกิน . วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ . วันที่ 5 สติใคร่ครวญ . วันที่ 6 สติสื่อสาร . วันที่ 7 สติเมตตา . วันที่ 8 สติเป็นวิถี

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต

Citation

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, “โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ฝึกหยุดความว้าวุ่นใจและมีสติ),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 29, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/203.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 30 (642 views)

X