เทคนิคการคลายเครียดด้วยตัวเอง (การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง)

Dublin Core

Description

การฝึกหายใจคลายเครียด

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การฝึกสมาธิ

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 1

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 2

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 3

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 4

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 5

การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 6

Date

Format

JPG

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking