เลือกดูจากรายการ


_Self-Control63.pdf

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุง)

พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ใช้โปรแกรม และ 2) กลุ่มเป้าหมาย โดยในกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้วย ครูประจำชั้น…

Position: 278 (219 views)

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf

Infographic : วิธีดูแลลูกในช่วงที่โควิด 19 ระบาด

1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6.…

Position: 224 (287 views)

แผ่นการ์ด ชี่กง.pdf

เทคนิคการคลายเครียดด้วยตัวเอง (การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง)

การฝึกหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 1 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 2 การบริหารกาย-จิต…

Position: 37 (642 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X