แบบบันทึกการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

Files

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่อง เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ขึ้น โดยมีแบบบันทึกการเรียนรู้ฯ ฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาความรู้พร้อมกับบันทึกความคิดเห็นและสรุปแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับตนเอง อันสามารถใช้เป็นแนวทางในการดเนินชีวิตต่อไปได้

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-07-01

Access Rights

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, “แบบบันทึกการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 29, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/185.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 58 (487 views)

X