คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความชุกของการเสพติดนิโคติน : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

Nicotine.jpg

Dublin Core

Description

ผลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 4.6 ล้านคน เสพติดนิโคตินครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิต สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายสูงกว่าหญิง และอายุ 41-49 ปีสูงกว่าอายุอื่น

Source

https://drive.google.com/file/d/1UikeQEeQZF6o0zFr1ZuWbfMn2V8uAngf/view

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Available

2024-05-28

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1332 (193 views)