คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ

Dublin Core

Description

คู่มือความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน Hate speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ”
จัดทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้ศึกษาเข้าใจในเรื่อง
‘Hate speech’ หรือการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังว่า
มีความสำคัญอย่างไร และทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ Hate speech เกิดขึ้น
รวมถึงวิธีการรับมือหากพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการใช้
Hate speech ทั้งในมุมของการเป็นผู้ถูกกระทำ หรือการเป็นผู้เห็น
เหตุการณ์

Source

https://drive.google.com/drive/folders/123_trUNmNHYYEK6cEUs_hom0kDw224zv

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Identifier

978-974-296-978-3

Table Of Contents

Hate speech คืออะไร ...5
Hate speech เกิดในรูปแบบใดได้บ้าง ...7
Hate speech เกิดในประเด็นใดได้บ้าง ...9
ระดับความรุนแรงของ Hate speech ...18
ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hate speech ...21
คนที่ถูกกล่าวถึง หรือคนที่ถูกกระทำ ...21
การรับมือกับ Hate speech ...26
เคล็ดลับ ถามใจตนเอง ...28
เคล็ดลับ การเบี่ยงเบนความสนใจ ...29
คนที่กระทำ คนที่ใช้Hate speech หรือคนที่แชร์ต่อ ...33
เราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิด Hate speech ...35
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือพยาน/บุคคลที่ 3 ...37
จะให้การช่วยเหลือและดูแลจิตใจคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างไร ...37
ควรตักเตือนผู้ใช้หรือส่งต่อ Hate speech อย่างไร ...40
ทำอย่างไรให้การสื่อสารออกไป ไม่ใช่ Hate speech ...42
บรรณานุกรม ...45
คณะผู้จัดทำ ...47

Date Created

กุมภาพันธ์ 2023

License

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 47 หน้า

Rights Holder

TO BE NUMBER 1, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1228 (120 views)