คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Social Media ใช้อย่างไรไม่ให้ "ปวดหัว”

Dublin Core

Description

ในสังคมโลกปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะผูกติดกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร รับข่าวสาร ความบันเทิง หรือการซื้อขายสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน การทำธุรกรรม หรืออาจเรียกได้ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสังคมออนไลน์ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม

Source

https://drive.google.com/drive/folders/123_trUNmNHYYEK6cEUs_hom0kDw224zv

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Identifier

978-974-296-968-4

Table Of Contents

คำนำ ...3
สารบัญ ...4
วัยรุ่นกับ Social Media ...6
ความฉลาดทางดิจิทัล ...12
ผลจาก Social Media ที่พบบ่อย และแนวทางแก้ไข ...20
- การกลั่นแกล้ง รังแก
- การคุกคาม/ลวนลามทางเพศออนไลน์
- Fake News
- ผลกระทบจากการเสพสื่อระยะยาว
- การแบ่งเวลาหน้าจอ (Time Management)
* ผลกระทบจากการติดสมาร์ทโฟน
* การใช้หน้าจอและการพักผ่อนที่เพียงพอ
- การขโมยข้อมูลส่วนตัวบนโลกอินเตอร์เน็ต
เคล็ดลับการใช้สื่อ Social Media ...38
รายการอ้างอิง ...44
คณะทำงานพัฒนาสื่อองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ...46
คณะผู้เรียบเรียง ...48

Date Created

2022

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 48 หน้า

Rights Holder

TO BE NUMBER 1, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1246 (97 views)