มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง

Dublin Core

Description

infographic มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ก้อนไม่เพื่อฝึกพัฒนาการลูก เช่น

ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง
เลียนแบบต่อก้อนไม้เป็นแนวราบ
เลียนแบบการต่อก้อนไม้ 3 ก้อน โดยให้มีส่วนเชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking