คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ฟันสะอาด ยิ้มสดใส ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

Dublin Core

Description

ฟันสะอาด ยิ้มสดใส ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านความคิดและพฤติกรรมไม่สนใจในการดูแลกิจวัตรประจำวันของตนเอง งุนงงสับสน หยิบใช้แปรงสีฟันเรื่อยเปื่อย ไม่มีระเบียบวินัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยในการแปรงฟัน การจัดเก็บแปรงสีฟันที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ทีมผู้ให้การดูแลจึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขวิทยาที่หมาะสม และจัดเก็บแปรงสีฟันให้ถูกสุขลักษณะ

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

Date

Format

Language

Date Created

2021-04-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 7 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1244 (98 views)