สื่อความรู้คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง

Dublin Core

Title

สื่อความรู้คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง

Collection Items

ความกลัวที่เกิดจากโควิด
video ความกลัวที่เกิดจากโควิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัคซีนใจในชุมชุมน 4 สร้าง 2 หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7…

ขอนแก่น สร้างวัคซีนกายและใจในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)
“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว…

การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว
video การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่องยาวนาน การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมีการเว้นระยะห่างมากขึ้น

ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
video ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เช่น

ท่านั่ง
ท่ายืน เป็นต้น

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน
video โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

วันนี้เรามีโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและสามารถดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่วัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”มาฝากทุกท่านนะคะ…

เสริมพลังใจในภาวะวิกฤต หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
video เสริมพลังใจในภาวะวิกฤต หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 …

ดูแลจิตใจแรงงานต่างด้าว 3 ส.ปฐมพยาบาลทางใจ
video ดูแลจิตใจแรงงานต่างด้าว 3 ส.ปฐมพยาบาลทางใจ

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน…
View all 314 items

Collection Tree

Social Bookmarking