คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (16 total)

  • Format is exactly "VDO"

messageImage_1696489897968.jpg
มาตรการด้านสุขภาพจิต 5 มิติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทางจิตผู้ดูแลและสังคม การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ

Position: 1396 (93 views)

messageImage_1696488272265.jpg
ป.ว.ส สัญญาเตือนผู้ที่มีความเสียงฆ่าตัวตาย ป. ประวัติ ประสบปัญหา ว. วาจา วางแผน ส. แสดงออกแยกตัว แสดงออกนอนไม่หลับ สัมพันธภาพ สุรายาเสพติด

Position: 1406 (89 views)

messageImage_1696487198806.jpg
วีดีโอ 5 สัญญาเตือนของผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่ออาการกำเริบ (5 ธงแดง) ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว หวาดระแวง

Position: 1245 (256 views)

Screenshot (116).png
สื่อเสียงภาษาอีสาน - วัคซีนใจ มีทั้งหมด 3 ตอน
EP1. วัคซีนใจ พลังฮึด พลังฮึด พลังสู้
EP2. วัคซีนใจในครอบครัว
EP3. วัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้

Position: 1375 (100 views)

Capture.PNG
ระะบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทาง Line OA น้องจิตดี โดยในระบบจะมีรายละเอียดต่างๆของผู้เข้าใช้บริการ เช่นข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลยาที่ได้รับ และผล Lab…

Position: 361 (822 views)

Screenshot (101).png
วีดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฝึกหายใจคลายเครียดด้วยตนเอง (ภาษาเมียนม่าร์)

Position: 705 (463 views)

เสียงหัวเราะ.jpg
การให้คำปรึกษา การเลิกเล่นการพนัน

Position: 1281 (186 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2