คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในนภาวะวิกฤต COVID-19

Dublin Core

Description

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19 ผู้ป่วยจิตเวชบางกลุ่มที่มีปัญหาการรับรู้ความเป็นจริงและควบคุมพฤตกรรมตนเองไม่ได้ ควรเน้นย้ำการล้างมือ ควรเพิ่มกิจกรรมคลายเครียด เน้นย้ำเรื่อง “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก”

Publisher

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

1 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1034 (433 views)