คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: นิทาน

book-หนูนิดเเต่งตัว04.pdf
เด็กออทิสติกมีปัญหาเรื่องการมอง การฟังและการไม่อยู่นิ่งทำให้ฝึกทักษะตา่งๆ ไดยาก การผลิตนิทานที่เหมาะสมกับเด็หออทิสติกที่มีอาการรุนเเรงหรือเด็กออทิสติกอายุไม่เกิน 3 ปี ทำให้เด็กออทิสติกเริ่มสนใจ นั่งฟัง และมองการเคลื่อนไหวของภาพที่ผู้เล่าเปิด…

Position: 467 (574 views)

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf
เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จึงเป็นทางลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร

Position: 214 (1046 views)

รวมปกอานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19หน้าเดี่ยวWEb.pdf
นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว

Position: 122 (1402 views)

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี.pdf
นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

Position: 74 (2001 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2