เลือกดูจากรายการ


book-หนูนิดเเต่งตัว04.pdf

นิทานเรื่อง หนูนิดแต่งตัว

เด็กออทิสติกมีปัญหาเรื่องการมอง การฟังและการไม่อยู่นิ่งทำให้ฝึกทักษะตา่งๆ ไดยาก…

Position: 615 (65 views)

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 "มาล้างมือกันเถอะ"

เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ"…

Position: 180 (391 views)

รวมปกอานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19หน้าเดี่ยวWEb.pdf

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 "อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19"

นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน…

Position: 62 (648 views)

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี.pdf

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

Position: 27 (883 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X