คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: นิทานสร้างเสริมสุขภาพ

มาล้างมือกันเถอะ covid19.pdf
เมื่อเราอยู่นอกบ้านไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ "เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" จึงเป็นทางลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร

Position: 192 (950 views)

เรายังรักกันทุกวันจ้ะ covid19.pdf
เพราะเด็กเล็กๆ ยากจะเข้าใจว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจให้กับบุลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็กๆ ทุกคน

Position: 217 (875 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2