เลือกดูจากรายการ


8-11-60.pdf

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561)

จัดทำเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ได้ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องอีคิว จัดทำ…

Position: 51 (722 views)

คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวทำไมเด็กวัยเรียนร้องIQดี EQเด่น.pdf

คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น"

คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น"

Position: 98 (534 views)

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี.pdf

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

นิทานเสริมสร้างอีคิวเด็กอายุ 3-5 ปี

Position: 27 (883 views)

อีคิวคืออะไร.pdf

โปสเตอร์วิชาการอีคิวลูก

อีคิวคืออะไร, ลูกอีคิวดีพ่อแม่จะได้อะไร, ทำไมต้องพัฒนาอีคิว, จะสร้างอีคิวลูก 3-5 ปี ได้อย่างไร

Position: 131 (463 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X