คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 "อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19"

Dublin Core

Description

นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด - 19 เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและการอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว

Publisher

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 9786168279038

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 126 (1219 views)