เลือกดูจากรายการ


5-3901-1435569417.pdf

แผ่นพับ : เสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กผ่านการ กิน กอด เล่น เล่า

ความสำเร็จของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา การสร้างต้นทุนความสำเร็จแก่ลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เด็กทุกคนควรได้รับกิจกรรม "กิน กอด เล่น เล่า"…

Position: 160 (414 views)

230117030434.pdf

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับครู

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป…

Position: 297 (267 views)

D0000111 6-11 ผปค.pdf

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม…

Position: 288 (280 views)

sicam-01-19-03-2019 (1) 3-5 ครู.pdf

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับครู/ผู้ดูแล

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก…

Position: 77 (581 views)

EQ 3-5 ปี.pdf

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป…

Position: 156 (416 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X