คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: กวางเรนเดียร์

รูดอล์ฟ” เจ้ากวางเรนเดียร์จมูกแดง ผู้ส่องแสงนำทางในค่ำคืนคริสต์มาส.pdf
เชื่อกันว่า...เลื่อนของลุงซานต้า ที่เป็นพาหนะพาเขาไปแจกของขวัญทุกหนทุกแห่งนั้น เดิมทีถูกลากด้วยกวางเรนเดียร์ทั้งหมด 8 ตัว

“แดชเชอร์ บลิทเซ่น ดอนเดอร์ คิวปิด โคเมท วิคเซ่น แพรนเซอร์ และแดนเซอร์”

รูดอล์ฟ เป็นกวางเรนเดียร์อายุน้อยที่สุด…

Position: 115 (1887 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2