คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1235 total)

stress.pdf
บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ มักไม่เป็นอย่างที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องงาน ที่เราทำอยู่เป็นประจำ การปรับระบบงานหรือ เพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าอาจไม่ลงรอยกันในบางที จึงทำให้หมดไฟไม่กระตือรือร้นที่จะมาทำงาน ตามมา แต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไป

Position: 1173 (123 views)

1647445321646.pdf
video สัญญาณเตือนบ่งบอกอะไรเราบ้าง? ......เพื่อดูแลคนที่เรารัก......เราไปดูกันเลยค่ะ สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Position: 625 (290 views)

19 วิธีคลายเครียด สำหรับผู้ประสบภัย COVID-19 1.pdf
สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ชีวิตต้องพบกับความเครียดหลายทิศทาง ทั้งการทำงาน เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ จริงๆแล้วความเครียดถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทุกคน ความเครียดสามารถสะสมและค่อยๆก่อตัวเป็นโรคทางจิตเวชได้หากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม…

Position: 465 (400 views)

ใช้วัคซีนใจในชุมขน.pdf
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์นำเสนอวิธีการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ด้วย 2 ใช้ ได้แก่ ใช้ศักยภาพชุมชน และ ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน

Position: 485 (378 views)

20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19 1.pdf
ในสภาวะที่เราทุกคนต้องพบกับวิกฤติทางสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดระดับร้ายแรงไปทั่วโลก เราทุกคนจะมีปฏิกิริยาทางจิตในการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะเป็นไปตามความเสี่ยงที่เรานั้นรับรู้ (Perceptual risk) แต่อาจไม่ใช่ความเสี่ยงที่เป็นจริง (Actual…

Position: 452 (421 views)

5. แผ่นพับ - 3 ไม่ 3 ต้อง.pdf
วิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

Position: 503 (364 views)

4กิจกรรมสนุก.pdf
infographic 4 กิจกรรมสนุกที่ลูกต้องได้เล่น ประกอบไปด้วย วาดภาพ เล่นดนตรี เดินเล่น เล่นบทบาทสมมุติ

Position: 1168 (132 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2