คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

infographic สังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในรูปแบบสื่อสำหรับประชาชน

Dublin Core

Description

โปสเตอร์แบบสังเกตผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในรูปแบบสื่อสำหรับประชาชน

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2021-10-29

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 721 (324 views)