ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19

Files

Dublin Core

Subject

Description

เมื่อทราบว่าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในพื้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นในจิตใจ จนนำไปสู่การตีตราบุคคลเหล่านั้นได้ จะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนอ 5 วิธี ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีใครอยากเป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ หมั่นเติมพลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12, “ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 29, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/521.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 427 (78 views)

X