เลือกดูจากรายการ


ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19.pdf

คลิปเสียง ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19

เมื่อทราบว่าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในพื้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นในจิตใจ…

Position: 430 (122 views)

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม.pdf

คลิปเสียง คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม

การจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความร่วมมือของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง…

Position: 416 (130 views)

howTo_14day.pdf

คลิปเสียง How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ (ภาษามลายู)

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้…

Position: 450 (110 views)

How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ.pdf

คลิปเสียง How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้…

Position: 383 (147 views)

7วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19 -Jawi.pdf

คลิปเสียง 7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19 (ภาษามลายู)

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound…

Position: 480 (86 views)

7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19.pdf

คลิปเสียง 7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound…

Position: 462 (101 views)

2d9dab57a205b41d68f6ecb3e0a3fe05.pdf

คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด 19 (ภาษามลายู)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก จนอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ผู้พิการแล้วเองก็เช่นเดียวกัน…

Position: 472 (93 views)

5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด 19.pdf

คลิปเสียง 5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก จนอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ผู้พิการแล้วเองก็เช่นเดียวกัน…

Position: 477 (90 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X