คลิปเสียง คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม

Files

Dublin Core

Subject

Description

การจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความร่วมมือของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและตามสิ่งที่สังคมเห็นว่าสมควรปฏิบัติ Spot Sound นี้ นำเสนอเกี่ยวกับสำนึกต่อสังคม ในรูปแบบภาษามลายู สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้สังคมรับทราบไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน จนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 ไปได้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12, “คลิปเสียง คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 21, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/520.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 413 (102 views)

X