คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (23 total)

  • Format is exactly "MP3"

ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19.pdf
เมื่อทราบว่าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในพื้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นในจิตใจ จนนำไปสู่การตีตราบุคคลเหล่านั้นได้ จะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนอ 5 วิธี…

Position: 771 (502 views)

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม.pdf
การจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความร่วมมือของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและตามสิ่งที่สังคมเห็นว่าสมควรปฏิบัติ Spot Sound นี้ นำเสนอเกี่ยวกับสำนึกต่อสังคม ในรูปแบบภาษามลายู สิ่งใดควรปฏิบัติ…

Position: 465 (760 views)

howTo_14day.pdf
หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนออาการที่ต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด และวิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่กักตัว 14 วัน ในรูปแบบภาษามลายู…

Position: 941 (455 views)

How to ... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ.pdf
หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนออาการที่ต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด และวิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่กักตัว 14 วัน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคลิปเสียงนี้

Position: 756 (506 views)

7วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19 -Jawi.pdf
จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound นี้ นำเสนอ 7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบภาษามลายู เมื่อจิตใจเข้มแข็ง…

Position: 649 (545 views)

7 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19.pdf
จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น Spot Sound นี้ นำเสนอ 7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 เมื่อจิตใจเข้มแข็ง ร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วย…

Position: 632 (563 views)

2d9dab57a205b41d68f6ecb3e0a3fe05.pdf
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก จนอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ผู้พิการแล้วเองก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนอ 5 วิธีดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19…

Position: 990 (444 views)

5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด 19.pdf
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก จนอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ผู้พิการแล้วเองก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร Spot Sound นี้ นำเสนอ 5 วิธีดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19…

Position: 889 (468 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2