คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19

Dublin Core

Description

การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ทำได้ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ จะช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ไปได้ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งประเมินชุมชนของตัวเองได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 369 (258 views)