คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดูแลจิตใจภาวะวิกฤต COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2

Dublin Core

Description

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยใจไม่ป่วย infographic นี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรอบรู้และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ อีกทั้งยังมีช่องทางการให้การช่วยเหลือด้านจิตใจอีกด้วย

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 460 (305 views)