โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

Files

Dublin Core

Description

แปลจาก Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco CA: medium.com; 2020 Mar 10 [cited 2020 Mar 13]. Available from: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ and แปลและเรียบเรียง, “โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/288.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 249 (223 views)

X