คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครอง เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกอาการรุนแรง

Files

Dublin Core

Description

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น มุ่งหวังให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการดูแลของครอบครัว เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกและครอบครัว

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Citation

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, “คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครอง เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกอาการรุนแรง,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/239.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 102 (375 views)

X