ความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

Files

Dublin Core

Description

แผ่นพับที่นำเสนอลักษณะของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีและมิติของความสุขด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ รวมถึงวิธีส่งเสริมความสุขในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีค่าและมีความสุข

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Citation

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต, “ความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/231.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 39 (582 views)

X