คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการศึกษาเรื่อง ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

Dublin Core

Description

Prevalence of mental disorders and mental health problems: Results from Thai national mental health survey 2013

Publisher

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3275-0

Date Copyrighted

Rights Holder

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 41 (2313 views)