รายงานการศึกษาเรื่อง ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

Files

Dublin Core

Description

Prevalence of mental disorders and mental health problems: Results from Thai national mental health survey 2013

Publisher

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3275-0

Date Copyrighted

Rights Holder

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ et al., “รายงานการศึกษาเรื่อง ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/177.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 32 (755 views)

X