คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียด ชีวิตสดใส พลังใจเข้มแข็ง

Dublin Core

Description

การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน เรื่องภายในครอบครัว หรือแม้แต่เพียงแค่การออกมายังสถานที่สาธารณะต่างๆ ภายนอก ย่อมต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อเราต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะ การทำงานที่บ้าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของเราไม่มากก็น้อย หลายๆ ครั้งที่เราสามารถเผชิญและจัดการกับความคิดและอารมณ์ทางลบได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคราวที่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว เรายังคงเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิด หรือคิดทีไรก็ได้แต่หงุดหงิดทุกที หรือว้าวุ่นใจอย่างต่อเนื่อง นานเข้าก็กลายเป็นความเครียด และเมื่อความเครียดก่อตัวขึ้นมาแล้ว เราจะสามารถคลายเครียดด้วยตนเองได้อย่างไร

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Identifier

ISBN: 978-974-296-519-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 23 (1266 views)