Mind Voice...เสียงที่ต้องใช้ใจฟัง

Dublin Core

Description

1.อะไรคือสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโลกออนไลน์
2.ถ้าเรามีความคิดไม่อยากอยู่แล้ว ทำอย่างไรดี ?
3.ศิลปินค่าย Tero Music
4.Copycat Suicide คืออะไร?
5. ศิลปินค่าย Tero Music
6.โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกันไหม?
7.ศิลปินค่าย Tero Music
8.วิธีการรักษาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ควรทำอย่างไร?

Source

@thaidmh ถ้ามีความคิดไม่อยากอยู่แล้วทำยังไงดี?#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก #MindVoice #tiktokuni ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
@thaidmh โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตายเกี่ยวกันไหม?#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก #MindVoice #tiktokuni ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
@thaidmh วิธีการรักษาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ควรทำอย่างไร?#วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก #MindVoice #tiktokuni ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Format

video

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking