คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Self Esteem เรื่องง่าย ๆ สร้างได้ด้วยตัวเรา

Dublin Core

Description

Self Esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรา มีผลต่ออารมณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหา การมี Self Esteem คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี ที่ทำให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้

Source

https://drive.google.com/drive/folders/123_trUNmNHYYEK6cEUs_hom0kDw224zv

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Format

Language

Identifier

978-974-296-959-2

Table Of Contents

มารู้จัก Self Esteem กันเถอะ... 1
เพราะอะไรเราถึงต้องมี Self Esteem ?... 2
องค์ประกอบใดบ้างที่มีผลต่อ Self Esteem... 3
ความสำคัญของการมี Self Esteem สูง... 6
ลักษณะอย่างไรที่เรียกว่า Self Esteem ต่ำ... 8
ตัวอย่างคำพูดของคนที่ Low Self Esteem... 14
เพราะอะไรเราถึงพูดดูถูกตัวเอง... 15
Self Esteem ต่ำ ส่งผลอย่างไร ?... 16
เทคนิคการเพิ่ม Self Esteem ให้กับตัวเอง... 19
Self Esteem สูงเกินไปเป็นอย่างไร ?... 29
ลักษณะของคนที่มี Self Esteem สูงเกินไป... 30
ผลกระทบของการมี Self Esteem ที่สูงเกินไป... 31
สรุปให้เพื่อน ๆ เข้าใจง่ายขึ้น... 32
รายการอ้างอิง... 33
คณะทำงาน... 35

Date Created

2022

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 35 หน้า

Rights Holder

TO BE NUMBER ONE, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1233 (114 views)