แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง

Files

Dublin Core

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Rights

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Relation

แบบประเมิน

Format

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/141.
Notice créée par Chanita Dumkhaew

Social Bookmarking

Position: 15 (1359 views)

X