เลือกดูจากรายการ


16.โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน พ.พันธุ์นภา111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ…

Position: 857 (50 views)

Book_Cannabis.pdf

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่อง แคนนาบิสกับโรคจิต: ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน

พืชกัญชามีสารเคมีบางชนิดที่สามารถออกฤทธิ์และส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและจิตใจ ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้เพื่อความบันเทิง รื่นเริง…

Position: 39 (840 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X