ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์

Files

Dublin Core

Description

โปสเตอร์ ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ก

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Text Item Type Metadata

Original Format

poster

Citation

“ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 29, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/80.
Notice créée par Chatree Wongkaew

Social Bookmarking

Position: 200 (280 views)

X