เลือกดูจากรายการ


howTo_14day.pdf

How to... คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ (ภาษามลายู)

หากมีเหตุให้เราต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะต้องสังเกตอาการตัวเองอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อินโฟกราฟิก (Infographic) แผ่นนี้…

Position: 434 (75 views)

7วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19 -Jawi.pdf

7 วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด 19 (ภาษามลายู)

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ร่างกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจจิตใจของตัวเราและคนรอบข้างให้มากขึ้น อินโฟกราฟิก…

Position: 472 (57 views)

จิตสำนึกต่อสังคม.pdf

คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ด้วยสำนึกต่อสังคม (ภาษามลายู)

การจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความร่วมมือของประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง…

Position: 427 (78 views)

08-info_COVID-ลดการตีตรา [Converted].pdf

ลดการตีตราผู้สัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19 (ภาษามลายู)

เมื่อทราบว่าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในพื้นที่เป็นผู้สัมผัสหรือติดเชื้อโควิด 19 อาจทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นในจิตใจ…

Position: 472 (57 views)

5 ร. ดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19.pdf

5 ร ดูแลใจ สู้ไวรัส COVID-19 (ภาษามลายู)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจด้วย และเมื่อจิตใจเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว…

Position: 447 (69 views)

5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการ.pdf

5 ข้อควรใช้ ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์ COVID-19 (ภาษามลายู)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การใช้ชีวิตมีความยากลำบาก จนอาจทำให้จิตใจห่อเหี่ยว ผู้พิการแล้วเองก็เช่นเดียวกัน…

Position: 458 (64 views)

การดูแลและเยียวยาจิตใจ เขตสุขภาพที่ 11-01.pdf

สายด่วนสุขภาพจิตและแบบคัดกรองสุขภาพจิตออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 11

อินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต (hotline) เบอร์ต่างๆ qr code แบบคัดกรองสุขภาพจิต และแบบคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก

Position: 467 (59 views)

Version 7.pdf

ดูแลสุขภาพใจและคลายเครียดเบื้องต้น ช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

อินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอแบบประเมินสุขภาพใจและวิธีคลายเครียด 4 วิธี ได้แก่ 1. ทำสิ่งที่ชอบ 2. หายใจคลายเครียด 3. นวดคลายเครียด 4.…

Position: 455 (65 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X